قوانین و مقررات

ثبت سفارش

ثبت سفارش در سایت از طریق سفارش کالا در سایت و پرداخت از طریق درگاه های پرداخت صورت می گیرد.

قیمت محصولات موجود در سایت بهدانه، فی خالص کالا در محل انبار اعلام شده می باشد ( کف انبار ).

هرینه حمل و نقل و بارنامه که شامل هزینه جابجایی بار توسط راننده، بیمه و مالیات بارنامه، هزینه بارگیری بار از انبار به داخل کامیون و کلیه هزینه های مربوطه بر عهده خریدار می باشد و بازرگانی بهدانه در این قبال هیچ مسئولیتی ندارد.

رویه های ارسال سفارش

پس از واریز مبلغ محصولات خریداری شده در سایت، در صورت تایید مشتری بارگیری با هماهنگی باربری های طرف حساب بهدانه صورت گرفته و محصولات ارسال میگردد.

شیوه های پرداخت

پرداخت از طریق درگاه های پرداخت مشخص شده در سایت و یا از طرق ارسال تصویر فیش واریزی به شماره حساب های مندرج در سایت صورت می گیرد.

رویه بازگردانی کالا

قبل از ارسال کالا آنالیز، تصاویر و فیلم های مربوط به محصولات مندرج در سایت از طریق واتس آپ برای مشتریان ارسال می گردد و در صورت تایید کالا توسط مشتری و پس از واریز وجه بارگیری و ارسال صورت می پذیرد.

 

 ‏‏بازگرداندن سفارش و کالاهای معیوب

در صورت عدم تطابق بار تحویلی به مشتری و تصاویر و آنالیز ارسال شده، مشتری حق دارد نسب به مرجوع نمودن محصولات خریداری شده اقدام نماید و بهدانه پس از تحویل کامل بار ارسالی، به تناژ ارسالی نسب به عودت وجه به حساب مشتری اقدام می نماید.

شایان ذکر است در صورت کاهش وزن بار و یا تغییر نمونه محصولات عودت داده شده، بهدانه حق دارد نسب به کسر مبلغ ضررکرد خود به میزان لازم اقدام نموده و مابقی مبلغ واریزی مشتری را عودت دهد.

 

اگر در اثر حمل و نقل، آسیب دیدگی ایجاد شده باشد:

با توجه به بیمه حمل و نقل محصول خریداری شده، که در بارنامه نیز درج میگردد در صورت ایراد خسارت احتمالی به بار، پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه صورت خواهد پذیرفت.

شابیان ذکر است بهدانه در صورت تایید مشتری مبنی بر ارسال بار از طریق یکی از شرکت های باربری طرف حساب نسب به اعلام مبلغ واقعی بار به باربری اقدام خواهد نمود.

 

شماره حساب: 8823767108

شماره شبا : IR850120000000008823767108

به نام: امیر مصطفی الهیان بانک ملت