رویه ارسال سفارش

ثبت سفارش

ثبت سفارش در سایت از طریق سفارش کالا در سایت و پرداخت از طریق درگاه های پرداخت صورت می گیرد.

قیمت محصولات موجود در سایت بهدانه، فی خالص کالا در محل انبار اعلام شده می باشد ( کف انبار ).

هرینه حمل و نقل و بارنامه که شامل هزینه جابجایی بار توسط راننده، بیمه و مالیات بارنامه، هزینه بارگیری بار از انبار به داخل کامیون و کلیه هزینه های مربوطه بر عهده خریدار می باشد و بازرگانی بهدانه در این قبال هیچ مسئولیتی ندارد.

رویه های ارسال سفارش

پس از واریز مبلغ محصولات خریداری شده در سایت، در صورت تایید مشتری بارگیری با هماهنگی باربری های طرف حساب بهدانه صورت گرفته و محصولات ارسال میگردد.

شیوه های پرداخت

پرداخت از طریق درگاه های پرداخت مشخص شده در سایت و یا از طرق ارسال تصویر فیش واریزی به شماره حساب های مندرج در سایت صورت می گیرد.

 

شماره حساب: 8823767108

شماره شبا : IR850120000000008823767108

به نام: امیر مصطفی الهیان بانک ملت