ارتباط با ما

آدرس: استان کرمان، شهر کرمان، خیابان میرزا آقا خان شمالی، روبروی کوچه 26، مجتمع فردوسی، واحد 2

کد پستی: 7617673817

تلفن ثابت : 03432262199

موبایل : 09124122798

ایمیل:

behdaaneh@gmail.com

صفحه اینستاگرام:

behdaaneh@